• 6725 Szeged,Répás u. 36.
  • mail@ottakft.hu
  • +36-70-587-8757

"Gyakran beszélünk arról, hogy meg kell menteni a bolygónkat, de a helyzet az, hogy mindezt a magunk megmentése érdekében kell véghez vinnünk. A természet - velünk vagy nélkülünk - megújult erővel él majd tovább."

David Attenborough

"Úgy vélhetnők, bármely bolond képes bölcsen választani a jólét és a pusztulás két lehetősége közül; ebben az esetben tulajdonképpen a kellemes és a fájdalmas között kell dönteni. Úgy látszik, mintha az ember az utóbbit választotta volna, és a svábbogarak birodalmát kívánná megteremteni."
Szent-Györgyi Albert

"A földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk-e cselekedni. Sokan egyénileg is megtesznek minden tőlük telhetőt, ám valódi sikert csak akkor érhetünk el, ha gyökeres változások mennek végbe a társadalomban, a gazdaságban és a politikában."

David Attenborough

Cégünkről néhány mondatban

Cégünk, az OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. 2010-ben alakult. Tagjaink olyan mérnökök és kutatók, akiknek közös célja az élhető és tiszta környezet biztosítása, környezetbarát technológiák fejlesztése és honosítása, egy környezettudatos világ és társadalom kialakítása.

Cégünk a szennyvíztisztítás, az ivóvíztisztítás, a környezeti kármentesítés, a víztermelés, a környezetvédelmi szaktanácsadás és az oktatás területén tagjaink szakértelme, jogosultsága és több éves tapasztalata alapján lendületesen és töretlen sikerrel végzi munkáját, partnereinkkel kölcsönös megelégedettségben, fenti céljaink elérése érdekében.

Cégünk 25 MFt-os tervezői, 15 MFt-os kivitelezői és 3 MFt-os környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik a Generali Biztosító Zrt-nél.

A Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság az OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Kft.-t Cg.06-09-015943 számon jegyezte be.

Köszönjük, hogy időt szán honlapunk megtekintésére!

Üdvözlettel,
Az OTTA TRIÓ Kft. csapata

100+ elégedett ügyfél

Kollégáink több évtizedes áldozatos munkájának köszönhetően elégedett Ügyfeleink száma folyamatosan növekszik.

10+ év tapasztalat

Szakértőink 2010 óta segítik Ügyfeleinket beruházásaik és engedélyeztetési eljárásaik gördülékeny lebonyolításában, a telephelyek üzemeltetéséhez kapcsolódó kötelezettségeik teljesítésében.

Szolgáltatásaink

Szakértői tevékenység

Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat. Környezeti monitoring munkálatok elvégzése a mintavételtől a szakértői jelentésig. Önellenőrzési tervek készítése, OKIRKapu adatszolgáltatások feltöltése. Zajkibocsátási határértékkérelmek, levegőtisztaság-védelmi és hulladékgazdálkodási engedélyek beszerzése a kapcsolódó mérésekkel együtt.

Projektmenedzsment

Környezetvédelmi projektek előkészítése és lebonyolítása. Projekttervkészítés, erőforrások megszervezése, a projektcél teljesítése a megadott idő- és költségkereten belül. Szerződések felülvizsgálata, projektjelentések, pénzügyi beszámolók készítése.

tervezés és kivitelezés

Vízellátó rendszerek, ivóvízkezelési technológiák és talajvíz monitoringkutak tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése. Vízellátó rendszerek üzemeltetése és karbantartása, kúttisztítás és vízhálózatfertőtlenítés.

Mit csinálunk

Legionellosis kockázatértékelés

Elkészítjük Önnek a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet szerinti Legionella által okozott fertőzési kockázatok kockázatértékelési - kockázatelemzési tanulmányt. Elvégezzük a Legionella monitoring tevékenységet, a mintavételt és a laborvizsgálatokat, valamint a kockázatbecslési dokumentáció kötelező éves felülvizsgálatát is.

Vízjogi engedélyeztetés

Elkészítjük Önnek a telephelyén keletkező szennyezett vizek gyűjtő, tisztító és elvezető rendszereinek 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélykérelmi tervdokumentációját. Megszerezzük az illetékes Vízügyi Igazgatóság VOR azonosító nyilatkozatát és vagyonkezelői hozzájárulását, az eljárásokat lebonyolítjuk a VIZEK rendszerben.

Önellenőrzés

Akkreditált mintavételezések és laborvizsgálatok lebonyolítása, a laborvizsgálati eredmények kiértékelését tartalmazó szakértői jelentés elkészítése és feltöltése az OKIRKapu rendszerbe a kapcsolódó elektronikus adatszolgáltatási dokumentációkkal (ÖVB, ÖA, VÉL, FAVIMIR-KM) együtt.

Termálvíz hasznosítás

Elkészítjük Önnek a lefűtött termál csurgalékvíz elhelyezésének környezetre gyakorolt hatásait nyomon követő felszíni és felszín alatti víz monitoring tervdokumentációt a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet előírásainak figyelembevételével. A befogadó víztest terhelhetőségi vizsgálati jelentését a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásainak figyelembevételével, valamint a 219/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti szikkasztási elővizsgálati dokumentációt.

IPPC engedélyeztetés

Elkészítjük a telephelyére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt (EVD) a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Összeállítjuk az egységes környezethasználati engedély (EKHE) kiadásához szükséges engedélykérelmi dokumentációt a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 8. számú melléklete szerinti tartalommal. Szükség szerint elkészítjük a környezeti hatástanulmányt a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerinti tartalommal, meghatározzuk a hatásterületet a 7. számú melléklet és az elérhető legjobb technikát (BAT) a 9. számú mellékletének előírásai szerint.

Környezetvédelmi engedélyeztetés

Elvégezzük telephelyének zajkibocsátási mérését és összeállítjuk a zajkibocsátási határértékkérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Összeállítjuk légszennyező pontforrásainak üzemeltetéséhez szükséges engedélykérelmi tervdokumentációt a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Lebonyolítjuk a kapcsolódó akkkreditált emisszióméréseket is. Elkészítjük a tevékenységéhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélykérelmi tervdokumentációt a 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet szerinti tartalommal.

Víz, levegő, talaj, zaj-rezgés vagy hulladék?

Hívjon minket bizalommal!

  • 6725 Szeged,Répás u. 36.
  • mail@ottakft.hu
©2023 OTTA TRIÓ Kft.