Szeged MJV Önkormányzata

Elkészítettük a Szeged, Széchenyi tér 16. ingatlan zárt udvarán található 1 db ásott kút eltömedékelésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt, beszereztük a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, majd annak birtokában a kutat eltömedékeltük és ledokumentáltuk az MSZ 22116:2002 szerinti adatlapon.