Hatvani Zalán ev.

Cégünk elkészítette a keceli sertéstelep Egységes Környezethasználati engedélyezéséhez (IPPC) kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentációt, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti egységes környezethasználati engedélykérelmi dokumentációt és lebonyolítottuk az engedélyezési eljárást.

Elkészítettük a talajvíz monitoringrendszer 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 2. mellékletében foglaltak szerinti vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt és lebonyolítottuk az engedélyezési eljárást. A jogerős Hatósági engedély birtokában kiépítettük a telephely 5db monitoringkútját, elkészítettük az alapállapot értékelő szakértői jelentésünket és lebonyolítottuk a monitoringrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárását.

Megterveztük és kiépítettük a telephely vízellátó rendszerét a kútfejjel és a kútfejaknával együtt.

Elkészítettük a telephelyen keletkező hígtrágya mezőgazdasági művelés alatt álló területen történő hasznosításához szükséges talajvédelmi tervdokumentációt és megindítottuk az engedélyezési eljárást.

Ezúton is köszönjük Megrendelőnk bizalmát!

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields