Első Beton Kft.

Cégünk elkészítette az Első Beton Kft. szegedi telephelyén üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások hatásterületének számítását.

Cégünk elkészítette a szegedi telephely 309/2014 (XII. 11.) Kormányrendelet előírásai szerint összeállított hulladéktermelési ismertetőjét és hulladék-nyilvántartását.

Cégünk elvégezte a szegedi telephely szennyvíz és tisztított csapadékvíz elvezetésének 2015. évi önellenőrzéséhez kapcsolódó munkálatokat.
Elkészítettük a szöveges szakértői jelentésünket, valamint az ÖBNY, ÖA és ÖVB adatszolgáltatási dokumentációkat, melyeket az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (OKIR) fel is töltöttünk.

Ezúton is köszönjük Megrendelőnk bizalmát!

ElsőBeton