EcoMotive Kft.

2019-ben Cégünk elkészítette a felszámolásból megvásárolt állattartó telep beindításához szükséges IPPC felülvizsgálati dokumentációt, a talaj és talajvíz állapotának értékelését, a talajvíz monitoringrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítását és a telephelyen fellelt mélyfúrású rétegvízkút vízjogi fennmaradási engedélyeztetését (a Vízföldtani Naplózással együtt).

Ezúton is köszönjük Megrendelőnk bizalmát!